KVK LEI vs LEI Register

Het Global LEI System is opgezet om de concurrentie tussen verstrekkers en houders van LEI’s te bevorderen in het belang van rechtspersonen die een LEI willen aanschaffen. Het bepalen van de prijs voor de uitgifte en het behoud van een LEI is daarom aan de organisaties zelf overgelaten. Dit verklaart waarom sommige bedrijven het dubbele vragen ten opzichte van hun concurrenten.

 

KVK LEI                                          LEI Register

Kosten voor eerste registratie (1 jaar) – €70.25                Kosten voor eerste registratie (1 jaar) €65     

Meerjarige verlenging – niet aangeboden                           Kosten voor jaarlijkse verlenging – €65

                                                                                                  Meerjarige verlenging voor 3 jaar – €50/per jaar                      

                                                                                                  Meerjarige verlenging voor 5 jaar – €45/per jaar                                                     

*De prijzen zijn weergegeven zonder BTW, die zal worden toegevoegd indien van toepassing
**Beschikbaar op: https://www.kvk.nl/lei/ [Geraadpleegd op 5 maart 2024]

REGISTREER NU UW LEI 

 


Wie verstrekt er LEI-codes?

Het Global LEI System (GLEIS) is in 2011 door de G20 opgezet, als een reactie op de wereldwijde financiële crisis van 2008.

Het verkrijgen van een Legal Entity Identifier (LEI) is eenvoudig – u kiest simpelweg een geschikte zakenpartner uit alle organisaties die LEI’s uitgeven en registreren. U kunt kiezen uit verschillende door de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) erkende Local Operating Units (LOU’s) of Registration Agents (RA’s).

Een LOU is gemachtigd om LEI’s af te geven aan rechtspersonen die aan financiële transacties deelnemen. Hoewel LOU’s deze LEI’s zelf voor klanten kunnen registreren, laten zij gewoonlijk het bereiken van klanten en de afhandeling van eventuele problemen over aan RA’s.

Om de uitgifte van LEI’s te vereenvoudigen, heeft GLEIF het concept van de “Registration Agent” geïntroduceerd. Het is hun taak om rechtspersonen zoals u te helpen bij het verkrijgen van een LEI-code. Het succes van de RA’s wordt bepaald door de efficiëntie van hun systemen en hun vermogen om het registratie- of verlengingsproces van LEI’s voor hun klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

 


LEI Prijsstructuur

De kosten voor de uitgifte en het behoud van een LEI worden geheel door de LOU of RA bepaald. Dit verklaart de grote prijsverschillen die u kunt tegenkomen wanneer u op zoek gaat naar partners om u bij te registreren. Het verkrijgen van een LEI-nummer kan de €65 + BTW en €150 + BTW kosten, dit is afhankelijk van de winstformule van uw gekozen partner.

Wat men vaak niet hoort binnen die regeling, is dat de prijzen van een LEI worden bepaald door de kostenstructuur van de organisatie zelf en dat deze niets te maken hebben met de waarde van het LEI-code zelf. Deze code is simpelweg een instrument waarmee u rechtspersonen op de financiële markt gemakkelijk kunt identificeren.

 


KVK LEI

De Nederlandse Kamer van Koophandel KVK is het officiële en onafhankelijke Nederlandse bestuursorgaan voor bedrijven. De KVK is een Local Operating Unit (LOU) voor Nederland. De voorwaarde voor registratie is dat uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister.

KVK LEI is een door GLEIF goedgekeurde LOU die ervoor heeft gekozen geen samenwerkingsverband aan te gaan met registration agents. 

Met KVK LEI kost de eerste registratie van uw LEI €70.25 + BTW.

Legal Entity Identifier (LEI) [online]. 

Beschikbaar op: https://www.kvk.nl/lei/ [Geraadpleegd op 5 maart 2024]. 


LEI Register

LEI Register is een officiële RA, sinds begin 2018 helpen wij rechtspersonen bij het aanvragen van nieuwe LEI-codes of het overzetten en verlengen van bestaande LEI-codes. Met succes hebben we ons doel nagestreefd om het LEI-registratieproces simpel, geautomatiseerd, snel en betaalbaar te maken. LEI Register heeft door het bieden van de laagste prijzen op de markt een trouwe klantenkring opgebouwd, met daarnaast een actieve klantenservice 7 dagen per week in 35 landen.  

De kosten voor het registreren van een LEI zijn bij LEI Register €65 + BTW en hetzelfde geldt voor een jaarlijkse verlenging, tenzij u kiest voor een meerjarige verlenging. Dit concept heeft LEI Register in 2018 geïntroduceerd en is inmiddels een standaard geworden bij verschillende aanbieders.

Meerjarige verlengingen zijn erop gericht om u tijd en geld te besparen. LEI Register neemt de verantwoordelijkheid op zich om uw LEI te verlengen voor de jaarlijkse vervaldatum, waardoor onaangename situaties zoals het weigeren van uw transacties vanwege een verlopen LEI vermeden worden.

U kunt kiezen voor een periode van 3 of 5 jaar, waarbij de eerste optie €50 + BTW per jaar kost en de tweede optie slechts €45 + BTW per jaar.

REGISTREER NU UW LEI 

 


LEI-gegevenskwaliteit

Om het begrip gegevenskwaliteit te verduidelijken heeft de GLEIF, in nauw overleg met het LEI Regulatory Oversight Committee en de organisaties die LEI’s uitgeven, een aantal meetbare kwaliteitscriteria vastgesteld aan de hand van standaarden die door de International Organisation for Standardization (ISO) zijn ontwikkeld. 

GLEIF publiceert maandelijks Global LEI Data Quality Reports en LEI Issuer Data Quality reports. Deze bestanden kan men raadplegen via het GLEIF Data Quality Management.

Bij een vergelijking van de KvK LEI met onze RapidLEI (Ubisecure Oy) partner, kunt u zien dat de belangrijkste maatstaf Total Data Quality Score (TDQS) voor beide LEI-aanbieders een prachtige 99,99 is gebleven. Dit betekent dat de kwaliteit van deze twee LOU’s uitstekend is.

Data Quality Report (2022) [online]. 

Beschikbaar op: https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-data-quality-management 

[Geraadpleegd op 24 maart 2022]   


De belangrijkste punten

  • De prijs van de uitgifte en het behouden van een LEI is niet gestructureerd en is overgelaten aan elke LEI verstrekker en aanvrager.  
  • De prijs van de LEI is gebaseerd op de winstformule van uw gekozen partner en heeft niets te maken met de waarde van uw LEI.
  • Om de kwaliteit van de gegevens van uw aanbieder te controleren, raadpleeg GLEIF Data Quality Management Report