ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden

De LEI dienst wordt verzorgd door het LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU is een Officiële Registratieagent.

 1. Om een LEI aan te vragen, vul het aanvraagformulier in, dien uw gegevens in en betaal de dienst met een kredietkaart of PayPal.
 2. De aanvrager gaat akkoord dat met het verzenden van het formulier hij/zij de algemene voorwaarden van LEI Register OU aanvaardt. De aanvrager gaat akkoord dat met het verzenden van het formulier hij/zij de algemene voorwaarden van LEI Register OU aanvaardt. De aanvrager geeft alle rechten aan LEI Register OU om namens de klant een LEI aan te vragen. De aanvrager bevestigt dat hij/zij de volledige beslissingsbevoegdheid heeft om namens de Rechtspersoon een LEI aan te vragen.
 3. LEI Register OU zal de registratieprocedure voor de LEI starten kort na de klant de betaling heeft uitgevoerd. De aanvrager is zich ervan bewust dat hij/zij gevraagd kan worden om een Machtigingsbrief (Volmacht) voor te leggen of een ander soort van bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is om namens de entiteit een LEI aan te vragen.
 4. De LEI zal zo snel mogelijk worden uitgegeven nadat de betaling werd uitgevoerd. In de meeste gevallen zal de LEI binnen 24 uur worden uitgegeven. Er zijn echter gevallen waar het tot een volledige week in beslag kan nemen. LEI vernieuwings-/overdrachtsproces kan tot 7 dagen in beslag nemen.
 5. Als de klant onvoldoende informatie heeft ingediend dan zal LEI Register OU de klant contacteren per e-mail of op het opgegeven telefoonnummer.
 6. De aankoop zal als definitief worden beschouwd als de gegevens zijn ingediend en het bedrag betaald is.
 7. LEI Register OU heeft het recht om een aanvraag te weigeren. Wanneer een aanvraag geweigerd wordt, zal LEI Register OU het bedrag minus het bedrag om de terugbetaling te dekken terugbetalen. Het restitutie vergoeding bedraagt 30 GBP.
 8. Om het de klant eenvoudiger te maken, biedt LEI Register OU aan om de vernieuwingsbedrag voor 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar vooraf te betalen. Als de klant de LEI vernieuwingsdienst voor 3 of 5 jaar heeft gekocht dan zal LEI Register OU de vernieuwingskosten voor de aangekochte periode dekken en de bedrijfsgegevens in de GLEIF databank jaarlijks vernieuwen gebruikmakend van de gegevens beschikbaar in het openbaar register van ondernemingen. LEI Register OU zal per e-mail aan de klant vragen om de gegevens uit het ondernemingsregister te bevestigen voordat het wordt ingediend ter vernieuwing. Als de klant niet antwoord binnen 5 werkdagen dan zal LEI Register OU de gegevens bijwerken volgens het register van een overheidsbedrijf en het indienen bij de GLEIF-database via een relevante LOU.
 9. LEI gegevens zullen jaarlijks worden bijgewerkt, ongeacht of de klant een vernieuwingsdienst van 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar heeft gekocht Daarom is de “VOLGENDE VERNIEUWINGSDATUM” in de GLEIF databank nooit meer dan 1 jaar in de toekomst.
 10. Deze overeenkomst en eventuele geschillen of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die hieruit voortvloeien of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp van deze overeenkomst of haar formatie worden beoordeeld en geïnterpreteerd door de wetten van Engeland en Wales.
 11. Elke partij gaat uitdrukkelijk akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om elk geschil of elke vordering (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp zijn van deze overeenkomst en haar formatie te beslechten.

Prijzen en betalingsvoorwaarden:

 1. Toegepaste prijzen worden op de prijslijst pagina getoond.
 2. LEI Register OÜ zal het beheren van de LEI niet in rekening brengen bij de klant. Het aanvragen van een LEI of het vernieuwen van een LEI zal niet in rekening worden gebracht bij de klant.
 3. Wij aanvaarden betalingen met kredietkaart en PayPal. LEI Register OU bewaart geen kredietkaartgegevens. Betalingen per kredietkaart worden verwerkt door een derde partij en ingediende gegevens worden veilig bewaard in hun databank. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan LEI Register OU.
 4. Betalingen worden aanvaard in GBP.