ALGEMENE VOORWAARDEN

De LEI-service (https://www.leinummer.nl) wordt geleverd door LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46, entiteitsadres Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland, geregistreerd krachtens de wetgeving van Estland). LEI Register OU is werkzaam in Nederland onder het handelsmerk LEI Register Nederland. LEI Register OU is een LEI-registratieagent.

1. Proces voor nieuwe LEI, LEI-vernieuwing en LEI-overdracht

1.1 Om een nieuw LEI-nummer aan te vragen, een bestaand LEI-nummer te vernieuwen of een LEI-nummer over te dragen onder het beheer van LEI Register Nederland, vult u het relevante aanvraagformulier in, stuurt u ons uw gegevens door en betaalt u voor de dienst via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.

1.2. De aanvrager gaat ermee akkoord dat deze bij het indienen van het formulier de algemene voorwaarden van LEI Register Nederland accepteert. De aanvrager bevestigt dat de ingediende gegevens correct zijn en dat hij de volledige bevoegdheid heeft om namens de rechtspersoon een LEI-nummer aan te vragen. De aanvrager is zich ervan bewust dat zijn contactgegevens kunnen worden gedeeld met de Local Operating Unit (LOU).

1.3 Een aanvrager van een nieuwe LEI geeft alle rechten aan LEI Register Nederland om namens de rechtspersoon een LEI-code aan te vragen. Een aanvrager van een LEI-vernieuwing geeft alle rechten aan LEI Register Nederland om een LEI namens de rechtspersoon te vernieuwen. Een aanvrager van een LEI-overdracht geeft alle rechten aan LEI Register Nederland om hun LEI over te dragen onder het beheer van LEI Register Nederland. Een aanvrager van een LEI-overdracht is zich ervan bewust dat een LEI-overdracht een wijziging van LOU met zich meebrengt/kan betekenen. Als een aanvrager van een LEI-vernieuwing een aanvraag indient bij LEI Register Nederland om een LEI-code te vernieuwen die niet onder hun beheer staat, moet de LEI worden overgedragen naar het beheer van LEI Register Nederland. De LEI kan worden overgedragen voordat de LEI wordt vernieuwd of tijdens het LEI-vernieuwingsproces. LEI Register Nederland kan een LEI-code die niet onder hun beheer valt niet vernieuwen.

1.3.1 Een LEI die wordt beheerd door LEI Register Nederland kan slechts 60 dagen voordat deze verloopt worden vernieuwd. Als de klant echter een LEI die wordt beheerd door een andere serviceprovider dan LEI Register Nederland overdraagt en vernieuwd, en als de volgende vernieuwing van de LEI meer dan 60 dagen in de toekomst ligt, kunnen er dagen verloren gaan. Als er dagen verloren gaan in de vernieuwingsperiode, wordt er geen restitutie verleend.

1.4 De aanvrager is op de hoogte en stemt ermee in om LEI Register Nederland alle rechten te geven om namens hem de algemene voorwaarden van de geselecteerde LOU te ondertekenen. U vindt de servicevoorwaarden van RapidLEI bijvoorbeeld hier. De servicevoorwaarden van de verschillende LOU's lijken erg op elkaar omdat ze allemaal de richtlijnen van de GLEIF volgen.

1.5 LEI Register Nederland start de registratieprocedure voor de LEI kort nadat de klant de betaling heeft uitgevoerd.

1.6 De aanvrager is zich ervan bewust dat hij gevraagd kan worden om een Machtigingsbrief (Volmacht) of andersoortig bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is om namens de entiteit een LEI aan te vragen. De aanvrager is zich ervan bewust dat, indien om dergelijke machtiging is gevraagd en niet wordt getoond, LEI Register Nederland niet verder kan gaan met de aanvraag. Als de aanvrager dergelijke documenten niet verstrekt, behoudt LEI Register Nederland zich het recht voor om geen restitutie te verlenen.

1.7 LEI Register Nederland kan ook contact opnemen met de klant om aanvullende documenten te verstrekken die de registratie van de rechtspersoon bewijzen of documenten waaruit blijkt wie de gemachtigde vertegenwoordigers van de rechtspersoon zijn. De aanvrager is zich ervan bewust dat, indien om dergelijke machtiging is gevraagd en niet wordt getoond, LEI Register Nederland niet verder kan gaan met de aanvraag. Als de aanvrager dergelijke documenten niet verstrekt, behoudt LEI Register Nederland zich het recht voor om geen restitutie te verlenen.

1.8 Indien een rechtspersoon die een LEI-code aanvraagt of een LEI-code vernieuwt/overdraagt een directe en/of uiteindelijke moedermaatschappij heeft die meer dan 50% van de aandelen bezit en de rekeningen van de dochtervennootschap consolideert, is de entiteit verplicht om gegevens over de moedermaatschappij (level 2) te verstrekken. Indien de Rechtspersoon geen moedermaatschappijen heeft of deze niet kan melden bij het aanvragen van een LEI-nummer, moet een reden voor het niet verstrekken van deze informatie worden aangegeven door te kiezen voor een meldingsuitzondering.

1.8.1. Het valideren van gegevens van moederbedrijven kost 10€ extra per moederbedrijf per jaar. Het valideren van gegevens van moederbedrijven kan tot 48 uur duren als er geen problemen optreden met de verstrekte gegevens. LEI Register Nederland kan contact opnemen met de klant om aanvullende documenten te verstrekken om de consolidatie te verifiëren. De aanvrager is zich ervan bewust dat, indien om dergelijke machtiging is gevraagd en niet wordt getoond, LEI Register Nederland niet verder kan gaan met de aanvraag. Als de aanvrager dergelijke documenten niet verstrekt, behoudt LEI Register Nederland zich het recht voor om geen restitutie te verlenen. LEI Register Nederland geeft geen restitutie als na validatie van de gegevens van moedermaatschappij(en) duidelijk wordt dat de moedermaatschappij(en) niet consolideren.

1.9. De LEI-code wordt zo snel mogelijk na de betaling uitgegeven. 90% van de aanvragers ontvangt de LEI-nummer binnen 1-3 uur. Het valideren van gegevens van moederbedrijven kan tot 48 uur duren. LEI-vernieuwing en -overdracht kan tot 7 dagen in beslag nemen. Als er problemen optreden tijdens de gegevensvalidatie, of in andere bijzondere gevallen, kunnen de verwerkingstijden langer zijn dan normaal. Zodra het proces is voltooid, ontvangt de klant een bevestigingsmail met de factuur op het e-mailadres dat is opgegeven in de LEI-applicatie.

1.10. De aanvrager is op de hoogte en gaat ermee akkoord dat de aanvraag als definitief wordt beschouwd zodra de aanvraag is ingediend en de betaling heeft plaatsgevonden. Als de klant een aanvraag voor een nieuwe LEI heeft ingediend, of een LEI-vernieuwing of -overdracht heeft besteld, en de klant de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt de aanvraag als definitief beschouwd en kan de klant de aanvraag niet intrekken. Als de aanvrager voldoende informatie heeft verstrekt om de LEI-aanvraag te verwerken, kan het proces niet worden gestopt en wordt de LEI uitgegeven. Zodra een LEI is uitgegeven, kan deze niet worden verwijderd of overgedragen aan een andere rechtspersoon.

1.11. Zodra een LEI-code is uitgegeven, wordt deze gepubliceerd in de database van de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) en op de website van LEI Register Nederland.

2. Meerjarige contracten

Voor het gemak van klanten biedt LEI Register Nederland de mogelijkheid om de vernieuwingskosten tot 5 jaar vooruit te betalen.

2.1 Als de klant de LEI-vernieuwingsservice voor meerdere jaren heeft gekocht, dekt LEI Register Nederland de vernieuwingskosten voor de aangekochte periode. LEI Register Nederland vernieuwt de gegevens van de rechtspersoon in de GLEIF-database jaarlijks op basis van de gegevens die zijn verstrekt in openbare bedrijfsregisters. De klant aanvaardt dat, als de gegevens van de rechtspersoon in het register zijn gewijzigd, deze tijdens het LEI-vernieuwingsproces dienovereenkomstig worden bijgewerkt.

2.2 De klant stemt ermee in om LEI Register Nederland op de hoogte te stellen als er gegevens zijn gewijzigd die niet kunnen worden gevalideerd uit openbare bedrijfsregisters. LEI Register Nederland past de gegevens dienovereenkomstig aan via de relevante LOU.

2.3 De klant aanvaardt dat, als hij de gegevens van een consoliderende moedermaatschappij heeft verstrekt, LEI Register Nederland jaarlijks contact met hen kan opnemen om bijgewerkte geconsolideerde rekeningen te verstrekken. Als de klant geen bijgewerkte geconsolideerde rekeningen of een uitzondering voor het rapporteren van gegevens van moederbedrijven verstrekt, kan LEI Register Nederland de LEI-code niet vernieuwen. LEI Register Nederland vernieuwt de LEI zodra de klant de gevraagde informatie heeft verstrekt.

2.4 Als de gemachtigde vertegenwoordigers van de rechtspersoon zijn gewijzigd tijdens de automatische vernieuwingsperiode en de verstrekte beslissingsbevoegdheid niet langer wordt vermeld in het bedrijfsregister, neemt LEI Register Nederland contact op met de klant om een door een gemachtigde vertegenwoordiger ondertekende Volmacht of een bewijs van autorisatie te verstrekken. Als de klant de gevraagde documenten niet verstrekt, kan LEI Register Nederland de LEI-code niet vernieuwen. LEI Register Nederland vernieuwt de LEI zodra de klant de gevraagde documenten heeft verstrekt.

2.5 Als de klant de gevraagde informatie (bijgewerkte geconsolideerde rekeningen, meldingsuitzondering, volmacht of bewijs van autorisatie of andere gevraagde gegevens) niet binnen 60 dagen verstrekt, heeft LEI Register Nederland het recht om het meerjarige contract te annuleren en geen restitutie te verlenen.

2.6. Als de klant een meerjarige vernieuwing van zijn LEI heeft besteld (bijvoorbeeld een LEI van 5 jaar) en later ontdekt dat hij geen actieve LEI meer nodig heeft, kan hij geen aanspraak maken op restitutie.

2.7. Als de klant een meerjarige vernieuwing van zijn LEI heeft besteld (bijvoorbeeld een LEI van 5 jaar) bij LEI Register Nederland en tijdens de vooruitbetaalde periode de LEI overdraagt naar een andere dienstverlener, wordt het meerjarige contract automatisch geannuleerd en wordt er geen restitutie verleend.

2.8. Ongeacht of de klant de vernieuwingsservice voor meerdere jaren (2-5) heeft gekocht, worden de LEI-gegevens jaarlijks bijgewerkt. Daarom is de "VOLGENDE VERNIEUWINGSDATUM" in de GLEIF-database gewoonlijk het tijdstip van LEI-uitgifte/laatste vernieuwing + 365 dagen, maar nooit meer dan 425 dagen in de toekomst.

2.9. Klanten die de LEI-registratieservice voor 1 jaar bestellen, kunnen ervoor kiezen om hun LEI automatisch op jaarbasis te laten verlengen.

2.9.1. Als een klant heeft gekozen voor automatische jaarlijkse vernieuwing van zijn LEI, wordt dit 60 dagen voor de "volgende vernieuwingsdatum" van de LEI in rekening gebracht. De betaling wordt in mindering gebracht op dezelfde rekening als deze die voor de eerste betaling is verstrekt.

2.9.2. Klanten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de aanstaande automatische vernieuwing. Ze hebben een periode van 5 dagen om wijzigingen in hun LEI-gegevens door te geven voor het geval er iets moet worden bijgewerkt of om de automatische vernieuwing van hun LEI te annuleren. Na de periode van 5 dagen start LEI Register Nederland het vernieuwingsproces. Zodra het vernieuwingsproces is voltooid, ontvangt de klant een laatste bevestigingsmail met de uiteindelijke factuur voor de vernieuwingsservice. Nadat de LEI is vernieuwd, kan de verlenging niet meer worden teruggedraaid en vindt er geen restitutie plaats.

2.10. LEI Register Nederland stuurt 30 dagen voordat een LEI moet worden vernieuwd (d.w.z. 30 dagen voor de betaalde vervaldatum) een e-mail naar het opgegeven e-mailadres.

3. Versnelde service

De versnelde service is alleen voor nieuwe LEI-klanten. De versnelde procedure ondersteunt bij het Handelsregister geregistreerde Rechtspersonen die geen Level 2-gegevens hebben of rapporteren (moeder-dochterstructuur). Als de klant in aanmerking komt voor de versnelde procedure, wordt het selectievakje Versneld weergegeven op de afrekenpagina. Als het selectievakje Versneld niet wordt weergegeven op de afrekenpagina, hebben we geen overeenkomst gevonden tussen het registratienummer van de entiteit en de database van het Handelsregister of is er in de applicatie een moeder-dochterstructuur gemeld. In dat geval wordt de LEI-aanvraag behandeld als een normale aanvraag.

3.1 Als de optie Versneld op de afrekenpagina wordt weergegeven, is deze gratis voor meerjarige contracten. Voor eenjarige contracten wordt een toeslag van 20€ in rekening gebracht voor de versnelde service.

3.2. LEI Register Nederland garandeert klanten met de versnelde procedure een nieuwe LEI te verstrekken binnen 3 uur.

3.3 Als LEI Register Nederland de LEI niet binnen 3 uur levert, wordt de toeslag voor de versnelde procedure terugbetaald. Aangezien wij bij meerjarige contracten geen toeslag vragen voor de versnelde procedure, wordt er voor meerjarige klanten geen restitutie verleend.

3.4 LEI Register Nederland zal redelijke inspanningen leveren om de LEI binnen het beloofde tijdsbestek te verstrekken.

4. LEI-certificaat/-tag

Een LEI-Certificaat + -Tag en een papieren versie van het Certificaat kunnen worden toegevoegd aan de bestelling op de afrekenpagina of apart worden gekocht nadat de LEI-gegevens op deze website zijn gepubliceerd. Het LEI-Certificaat + -Tag en een papieren versie van het Certificaat kunnen afzonderlijk worden gekocht door te zoeken naar de LEI-code onder de sectie “LEI-certificaat/tag” van deze webpagina.

4.1 De prijzen voor het LEI-Certificaat + -Tag en papieren versie van het Certificaat vindt u onder de sectie “LEI-certificaat/tag” van deze webpagina.

4.2. LEI Register Nederland bezorgt de papieren versie van het Certificaat binnen 10 werkdagen. De papieren versie wordt naar het wettelijke adres van de rechtspersoon gestuurd.

4.3. LEI Register Nederland stuurt geen nieuwe papieren versie en/of geeft geen restitutie als de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of als de klant de levering niet accepteert.

5. Vergoedingen en restitutiebeleid

De prijzen voor het bestellen van een nieuwe LEI, het overdragen van een LEI of het vernieuwen van een LEI zijn te vinden op de sectie "LEI kosten” van deze webpagina. De prijs voor een nieuwe LEI-code is inclusief de eerste registratie van een LEI en de jaarlijkse vernieuwing van de LEI voor de gekozen periode. De prijs voor het vernieuwen van een bestaande LEI-code is inclusief de jaarlijkse vernieuwing van de LEI voor de gekozen periode (het overdragen van een LEI, indien nodig, is gratis). Het GLEIF-tarief is inbegrepen in de aangegeven prijs.

5.1. De klant kan tegen een meerprijs kiezen voor aanvullende diensten

5.1.1. De toeslag voor de versnelde procedure voor eenjarige contracten is 20€. Bij meerjarige contracten is het gratis.

5.1.2. Het toevoegen van gegevens over moederbedrijven kost 10€ per moederbedrijf per jaar.

5.1.3. De prijzen voor het LEI-Certificaat + -Tag en papieren versie van het Certificaat vindt u onder de sectie “LEI-certificaat/tag” van deze webpagina.

5.2. De getoonde prijzen zijn exclusief BTW. De BTW bedraagt 21% in geval van ongeldig of geen BTW-nummer, wordt de BTW toegevoegd volgens het EU MOSS-schema. De BTW is 0% in geval van een geldig EU BTW-nummer. Het BTW-nummer wordt automatisch gevalideerd met de VIES-database.

5.3. LEI Register Nederlandheeft het recht om een restitutievergoeding van 30 EUR per restitutie in rekening te brengen.

5.4. LEI Register Nederland heeft het recht om restituties te weigeren als:

5.4.1. De aankoop als definitief wordt beschouwd.

5.4.2. De klant de LEI overdraagt aan een andere dienstverlener.

5.4.3. De klant binnen 60 dagen na het indienen van de aanvraag geen bewijs van machtiging, bewijs van registratie van de rechtspersoon of andere documentatie die nodig is om de LEI uit te geven/over te dragen/te vernieuwen, heeft ingediend.

5.5. Terugbetalingsbeleid

5.5.1. De klant heeft het recht om terugbetaling te vragen als hij niet voldoet aan een van de voorwaarden vermeld in punt 5.4

5.5.2. Neem contact op met info@leinummer.nl om restitutie aan te vragen. Restitutie- en annuleringsverzoeken kunnen ook worden gestuurd naar Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland.

5.5.3. Terugbetalingen worden binnen 7 dagen uitgevoerd. Houd er rekening mee dat de terugbetalingstijden per bank verschillen. Het kan tot 30 dagen duren voordat de terugbetaling arriveert.

6. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en eventuele geschillen, of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die hieruit voortvloeien of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp van deze overeenkomst of haar formatie, worden beoordeeld en geïnterpreteerd door de wetten van Engeland en Wales.

Eindvoorwaarden

De klant is volledig verantwoordelijk voor elke aan het LEI-nummer gerelateerde activiteit die verband houdt met de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. LEI Register Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor mogelijke schade gerelateerd aan LEI's

LEI Register Nederland treedt op als LEI-registratieagent in naam van de klant en werkt samen met de door GLEIF geaccrediteerde LOU's om LEI's voor hun klanten te bestellen, te vernieuwen of over te dragen.

LEI Register behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. U vindt steeds een document met de huidige Algemene Voorwaarden op de website van LEI Register Nederland: https://www.leinummer.nl