Vraag voor 16:00 uw LEI-nummer (LEI code) aan en ontvang hem vandaag

2 min
Gegevensvalidatie
1-24 h
LEI-bevestiging
665 aanvragen ontvangen in de afgelopen 7 dagen   /   173 in de laatste 24 uur
Ontvang uw LEI-nummer in enkele uren, niet in dagen! de snelste registratieagent in het verenigd koningkrijk *90% van de aanvragers ontvangt de LEI-nummer binnen 3 uur.
65€ 65€
/
1 JAAR 1 JAAR
65 € / JAAR 65 € / JAAR
165€ 165€
/
3 JAAR 3 JAAR
55 € / JAAR 55 € / JAAR
250€ 250€
/
5 JAAR 5 jaar
50 € / JAAR 50 € / JAAR

Adres rechtspersoon*Opmerking - de eerste bekende datum kan geen datum zijn na het einde van de laatste boekhoudperiode. In dit geval heeft het bedrijf geen direct of uiteindelijk moederbedrijf omdat er nog geen consolidatie is in de financiële rekeningen. Vink hierboven "Ik heb geen direct/uiteindelijk moederbedrijf." of een rapportage-uitzondering "Consolideert niet" aan. Bedankt!

*Opmerking - de eerste bekende datum kan geen datum zijn na het einde van de laatste boekhoudperiode. In dit geval heeft het bedrijf geen direct of uiteindelijk moederbedrijf omdat er nog geen consolidatie is in de financiële rekeningen. Vink hierboven "Ik heb geen direct/uiteindelijk moederbedrijf." of een rapportage-uitzondering "Consolideert niet" aan. Bedankt!

VISA - LEI aanvragen
Mastercard - LEI aanvragen
PayPal - LEI aanvragen


LEI-NUMMER KOSTEN

LEI-nummer kosten voor 1 jaar
LEI-nummer kosten voor 3 jaar
LEI-nummer kosten voor 5 jaar

Vernieuwing van de LEI-nummer voor één jaar 65 €.

* + 21% btw / 0% btw met geldig EU btw-nummer
** Het factuur wordt verstuurd na de toekenning van de LEI nummer


Wie heeft er op dit moment een LEI-nummer nodig?

Met ingang van 3 januari 2018 moeten alle rechtspersonen die transacties willen uitvoeren op de Europese financiële markten met betrekking tot elke vorm van effecten of derivaten (bijvoorbeeld Aandelen, Obligaties, ETFs, Valutatermijncontracten, Swaps, Renteswaps, enzovoort) een LEI-nummer (LEI code) registreren.

Op dit moment wordt het merendeel van de LEI-nummer voorschriften afgeleid van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Het voornaamste doel van deze besluiten is om meer transparantie en stabiliteit van de wereldwijde financiële markt te verzekeren. Alle voorschriften met betrekking tot een LEI kunnen hier teruggevonden worden.

Aanvraag van een LEI-nummer (LEI code)

De aanvraag van een LEI nummer is een eenvoudig drie-stappen-proces.

 1. Vul de lege vakjes in het bovenstaande LEI nummer aanvraagformulier in.
 2. Dien uw aanvraag in en betaal met een kredietkaart, PayPal of met een bankoverschrijving.
 3. Uw gegevens zullen worden verwerkt en de LEI zal per e-mail naar u worden verstuurd.

Uw aanvraag zal voor gegevensvalidatie worden verstuurd zodra u de betaling heeft uitgevoerd.

*90% van de aanvragers ontvangt de LEI nummer binnen 2 uur.


LEI-nummer eenvoudig uitgelegd

 • LEI-nummer (LEI code) – Legal Entity Identifier – is een uniek nummer / unieke code waarmee een rechtspersoon kan worden geïdentificeerd. Het kan ook gebruikt worden als een internationaal registratienummer voor ondernemingen.
 • Een unieke identificatiecode (LEI) voor ondernemingen die handelen in effecten.
 • Elke transactie uitgevoerd op de markten zal gekoppeld worden aan de andere tegenpartij met een LEI-nummer.
 • Toezichthouders (zoals Centrale Banken) maken hiervan gebruik om toezicht te houden over financiële markten. LEI nummer verbindt financiële markten, ondernemingen en regelgevers.
 • LEI wordt door de G20-landen onderschreven.
 • De gegevens van de rechtspersoon met betrekking tot de LEI is kosteloos en toegankelijk via de GLEIF-databank.
 • De afgifte van een LEI wordt uitgevoerd onder GLEIF-geaccrediteerde LOU‘s.
 • GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation. Onderschreven door de G20-landen en gecreëerd door de Financial Stability Board (Raad voor Financiële Stabiliteit). Bestuurd door de LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)
 • Denk eraan, GEEN LEI, GEEN HANDEL.

LEI-nummer – wat betekenen de cijfers en letters?

Het LEI nummer is gestandaardiseerd aan de hand van de ISO-norm 17442. Deze bestaat uit een combinatie van 20 cijfers en letters.

 • De eerste vier cijfers tonen altijd de identiteit van de LOU die de LEI aanvankelijk heeft uitgegeven.
 • Cijfers 5 en 6 hebben altijd de waarde nul.
 • Cijfers/letters 7 tot 18 zijn unieke identificatoren voor elke entiteit.
 • De laatste twee cijfers vormen de controlesom. Zij dienen ter verificatie.

LEI-nummer


LEI nummer verbindt de puntjes.

De visie van de Global Legal Entity Identifier Foundation is om één universeel registratienummer te hebben voor alle entiteiten wereldwijd. Dit is een identificator voor de entiteiten die zorgt voor gestandaardiseerde, hoogwaardige en kosteloze referentiegegevens voor de consument.

"Wij zijn van mening dat er uiteindelijk maar één identiteit achter elke onderneming mag staan. Een LEI kan helpen om deze doelstelling waar te maken."

GLEIF


De toekomst van LEI en waarom u nu een LEI zou moeten aanvragen!

Er zijn een aantal mogelijke gebruikssituaties waarin een LEI nummer (LEI code) nuttig kan zijn.

 1. Een LEI functioneert reeds als de identificator voor grote kredietnemende ondernemingen in India. Meer informatie over het gebruik van LEI nummers in India. Het ligt in de lijn der verwachting dat andere landen over de hele wereld dit voorbeeld zullen volgen. Het zal leiden tot meer inzicht in de volledige financiële gezondheid van grote kredietnemende ondernemingen. De Europese Centrale Bank maakt zelfs al gebruik van het LEI nummer als een van de identificatoren bij Ana Credit rapportage.
 2. Wereldwijd LEI nummer of een wereldwijd bedrijfsregistratienummer. Omdat de databank actueel is en kosteloos voor de eindgebruiker zal dit leiden tot een beter inzicht met wie we zaken doen. Het zal ook de onboarding-procedure vereenvoudigen voor de banken en financiële dienstverleners.
 3. Snelle en efficiënte identificatie van online bedrijven en aanbieders van e-commerce. In een tijd waarin e-commerce toeneemt zal het ons een snel overzicht bieden over de bedrijven bij wie we bestellingen gaan doen. Met een klik op het LEI nummer krijgt u alle bedrijfsgegevens te zien.
 4. In sneltempo worden vele nieuwe gebruikssituaties ontwikkeld: zoals site seals, LEI in SSL-certificaten, enzovoort.

Wie kan LEI nummers uitgeven?

De uitgifte van LEI nummers (LEI code) wordt geregeld door het GLEIF. Het GLEIF is de stichting die de uitgifte van LEI nummers controleert, maar het GLEIF geeft ze niet zelf uit. De LEI nummers worden uitgegeven door middel van een netwerk van overheidsondernemingen en private ondernemingen die optreden als Local Operating Units. Hun hoofddoel is registratie, de verlenging van LEI‘s en handelen als een toegangspoort voor organisaties die een LEI wensen te krijgen. De volledige lijst van Local Operating Units kan worden gevonden op de GLEIF webpagina.

Registro LEI handelt in samenwerking met verschillende LOU‘s. Registro LEI is een LEI registratieagent. Het is onze taak om ondernemingen en overheidsinstanties te helpen bij het verkrijgen van betrouwbare informatie over de LEI en de communicatie te beheren tussen LOU‘s en entiteiten die een LEI willen aanvragen. Wij valideren gegevens verkregen van openbare databanken zoals het nationaal ondernemingsregister, enzovoort. De volledige lijst van ondernemingsregisters en andere registers kan worden teruggevonden op de GLEIF Registration Authorities list. Ontdek meer informatie over Registratieagenten.


Veelgestelde vragen

Wat is the LEI-nummer (LEI code)?

De LEI-nummer of Legal Entity Identifier is een wereldwijde alfanumerieke code met 20 tekens waarmee rechtspersonen worden geïdentificeerd. Elke LEI-nummer is uniek: de code wordt eenmalig toegewezen aan een rechtspersoon en mag niet toegewezen worden aan een andere entiteit. De LEI-nummer is een exclusief identificatiemiddel omdat elke rechtspersoon slechts een enkele LEI krijgt toegewezen. De LEI-nummer vervangt de ondernemingscode in het nationale register niet.

Waarom is de LEI-nummer noodzakelijk?

De LEI-nummer verbindt een rechtspersoon met zijn belangrijkste referentie-informatie (naam, locatie, enzovoort). De LEI maakt de identificatie van rechtspersonen die deelnemen aan de wereldwijde financiële markten voor verschillende toezichthoudende doeleinden mogelijk.

Zo worden LEI nummer reeds gebruikt in het kader van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) bij het identificeren van tegenpartijen bij onderhandse transacties op derivaten. Op 1 november 2017 met de toepassing van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/105 werd het gebruik van een LEI nummer verplicht bij het rapporteren van alle transacties op derivaten.

Sinds 1 januari 2017 zijn alle uitgevende instellingen verplicht om te beschikken over een LEI voor het verbeteren van de toegang tot gereglementeerde informatie.

Wat heeft het LEI-nummer te maken met effectentransacties?

Sinds 3 januari 2018 worden LEI-nummer gebruikt bij het rapporteren van de transacties van effecten door beleggingsverleners aan toezichthoudende autoriteiten ter identificatie van klanten die rechtspersonen zijn. Deze transactierapporten worden gebruikt voor het identificeren en onderzoeken van marktmisbruik en voor het toezicht houden op transacties en de activiteiten van beleggingsverleners op de effectenmarkten. De rapportopmaak is vastgesteld door een uitvoeringsverordening van de Europese Commissie.

Wie moet er over een LEI-nummer beschikken?

Sinds 3 januari 2018 moeten rechtspersonen beschikken over een LEI-nummer (LEI code) als zij transacties uitvoeren op een handelsplatform (gereglementeerde markt, multilaterale handelsfaciliteit, enzovoort) of buiten een handelsplatform in verband met effecten die verhandeld mogen worden of waarvoor een aanvraag werd ingediend om verhandeld te mogen worden, alsook voor effecten waarvan de onderliggende waarde een effect is dat wordt verhandeld op een handelsplatform of een index of korf van effecten die verhandeld worden op een handelsplatform.

Hebben beleggingsverleners, zoals banken, het recht om een LEI aan te vragen?

Beleggingsverleners moeten klanten die rechtspersonen zijn verzoeken om alle informatie die noodzakelijk is bij het indienen van informatie over transacties aan toezichthoudende autoriteiten te overhandigen. Dergelijke informatie houdt ook LEIs in.

Wat gebeurt er als een klant geen LEI-nummer verstrekt?

Als een klant, die een rechtspersoon is, de noodzakelijk informatie, met inbegrip van een LEI nummer, voor de rapportage van transacties van effecten niet verstrekt, dan zal de dienstverlener niet kunnen voldoen aan zijn wettelijke meldingsplicht. Bijgevolg, de beleggingsverlener kan weigeren om de dienst aan te bieden.

Wie geeft LEI-nummer (LEI code) uit?

Aanvragen van LEI nummer mogen worden ingediend bij erkende LEI-nummer operatoren. LEI-nummer worden uitgegeven door LOUs (Local Operating Units). Hulp bij het aanvragen van een LEI-nummer kan worden aangeboden door officiële en niet-officiële registratieagenten.

Ik beschik over een LEI-nummer maar de bank vertelt me dat het inactief of ongeldig is.

Banken en beleggingsverleners kijken de geldigheid van LEIs na in de GLEIF databank. Doordat de databank eenmaal per dag wordt bijgewerkt door het GLEIF, zal de aan u uitgegeven LEI de volgende dag vanaf 14.00 CEST in de databank worden opgenomen. Bijvoorbeeld, als uw LEI vandaag is uitgegeven, dan zal het morgen vanaf 14.00 (CEST) in de wereldwijde databank worden opgenomen.

Waar kan ik de geldigheid van mijn LEI-nummer nakijken?

De geldigheid en informatie met betrekking tot een LEI-nummer (LEI code) kan nagekeken worden op de website van de overkoepelende vereniging op www.gleif.org. U kunt de geldigheid van uw LEI nummer ook nakijken met behulp van ons zoekvak.

Wat is GLEIF?

GLEIF is een internationale organisatie die verantwoordelijk is voor de werking van het LEI-systeem en voor het controleren van uitgevende instellingen van LEI. Het hoofdkantoor van GLEIF is gevestigd in Bazel, Zwitserland. De website van GLEIF is te vinden op www.gleif.org

Wat is een LOU?

Een LOU of Local Operating Unit is een organisatie die door GLEIF de bevoegdheid heeft toegekend om LEI uit te geven. LOUs werken nauw samen met registratieagenten die organisaties helpen bij het aanvragen van LEIs. Een lijst van LOUs kunt u hier terugvinden

Wie is een registratieagent?

Een registratieagent is een onderneming of organisatie die hulp biedt bij het aanvragen van LEIs. Zie hier voor een gedetailleerd overzicht van registratieagenten.

LEI register is een LEI registratieagent.

Beschikt elk land over een specifiek prefix voor LEIs?

LEIs zijn universele codes en zijn niet gebonden aan een bepaald land. Elke LOU heeft een eigen identificatiemiddel die is opgenomen in de eerste vier cijfers van de LEI. LEIs zijn wereldwijd geldig ongeacht de LOU die de code heeft uitgegeven.

Waarom moeten LEIs vernieuwd worden?

Het vernieuwen van een LEI is noodzakelijk om te garanderen dat alle informatie over het bedrijf gekoppeld aan de LEI actueel is. Om de administratieve lasten voor ondernemingen en organisaties te verlichten, laat LEI Register toe om meerdere jaarlijkse vernieuwingen te betalen. In dit geval zal het LEI Register de taak op zich nemen om de informatie na te kijken bij de vernieuwing van de LEI voor de aangewezen periode. Bijwerkingen van informatie worden uitgevoerd op basis van officiële registergegevens.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure van de LEI?

Normaal gesproken geeft LEI Register uw LEI uit binnen 1-24 uur vanaf de betaling van de aanvraag.

LEI Register geeft uw LEI uiterlijk binnen 24 uur uit (als de betaling werd ontvangen en de onderneming de noodzakelijke bijkomende documenten tijdig indient.)

Is informatie gerelateerd aan LEI openbaar?

Ja, het LEI-systeem is gebaseerd op het beginsel om informatie openbaar beschikbaar te maken. Bedrijfsgegevens gerelateerd aan LEI (naam, registercode, adres, adres van het hoofdkantoor, land van registratie, enzovoort) zijn voor iedereen beschikbaar via de GLEIF website.

Moet ik betalen voor een LEI-nummer (LEI code)?

LEIs worden uitgegeven voor een vergoeding en er moet een jaarlijks onderhoudsbedrag worden betaald voor de vernieuwing van de code. De prijslijst van LEI Register kan hier teruggevonden worden.

Wat gebeurt er als ik niet over een LEI beschik of als deze verloopt?

Om te voldoen aan hun verplichting tot rapportage moeten beleggingsverleners zorgen dat hun klanten die rechtspersonen zijn, beschikken over een geldige LEI. Vóór transacties van effecten worden uitgevoerd moeten beleggingsverleners het bestaan van een geldige LEI nakijken.

LEI:
Volgende verlengingsdatum LEI::
Uw LEI wordt momenteel beheerd door [current_lou]. Houd er rekening mee dat we uw LEI alleen kunnen verlengen als deze onder ons beheer staat. Om door te gaan met de vernieuwing van uw LEI, moeten we eerst uw LEI overdragen aan onze LOU-partner, RapidLEI. RapidLEI is een GLEIF-geaccrediteerde LEI-uitgever. Gebruik het overdrachtsformulier om de LEI over te dragen; daarna kunnen we helpen met de verlenging.
Uw LEI wordt momenteel beheerd door [current_lou]. U staat op het punt uw LEI over te dragen. Om het proces te voltooien, moeten we uw LEI overdragen aan onze LOU-partner, RapidLEI. RapidLEI is een GLEIF-geaccrediteerde LEI-uitgever. Kies hieronder voor een reguliere overdracht (LEI wordt niet verlengd) of een overdracht met LEI-verlenging.

Wat is het verschil tussen een LEI-overdracht en een LEI-vernieuwing?Een LEI-vernieuwing is een jaarlijkse actualisering van de registratiegegevens van de Rechtspersoon in de GLEIF-databank. De gegevens met betrekking tot de entiteit moeten ten minste eenmaal per jaar worden bijgewerkt.

Een LEI-overdracht is de overdracht van de LEI-code van een dienstverlener naar een andere. De LEI is overdraagbaar om te verzekeren dat de klant een keuze heeft tussen dienstverleners. Als de klant niet tevreden is met de tarieven, dienstverlening of gegevenskwaliteit, dan kan de klant de LEI naar een andere LEI-uitgever (LOU) overdragen. Het LEI-nummer verandert niet tijdens de overdrachtsprocedure. Het is een back-end procedure die onzichtbaar is voor eindgebruikers. Alle LEI-codes zijn geldig in alle rechtsgebieden. Verleners van beleggingsdiensten mogen geen onderscheid maken tussen de LEI-nummers op basis van de LOU.

LEI Register biedt een overdrachtsservice met een LEI-vernieuwing om het hoogste niveau aan nauwkeurigheid van gegevens te garanderen.
Indien u wilt doorgaan met de vernieuwing moeten we eerst uw LEI overdragen. Gebruik het LEI-overdrachtformulier om door te gaan met de verlenging.
"Beste klant, Uw LEI wordt momenteel beheerd door onze LOU-partner RapidLEI, maar valt niet onder ons beheer als registratieagent. We waarderen uw interesse in onze dienstverlening, maar kunnen momenteel helaas uw entiteit niet ondersteunen. Neem voor de vernieuwing van uw LEI rechtstreeks contact op met RapidLEI via support@rapidlei.com of bezoek hun partnersite om uw lokale partner te vinden. Dank u voor uw begrip! LEIRegister-ondersteuningsteam"
Bent u het eens met de overdracht en wilt u uw LEI tegelijkertijd verlengen?
U staat op het punt het LEI-overdrachtsformulier in te vullen. We willen nog een laatste keer bevestigen dat u met opzet heeft geselecteerd dat u een LEI-overdracht wenst zonder uw gegevens te vernieuwen. Wilt u alsnog uw LEI vernieuwen met de overdracht?