Wie heeft een LEI-nummer nodig?

Wie heeft een LEI-nummer nodig? LEI is nodig voor rechtspersonen die deelnemen aan financiële transacties en die op de financiële markten willen handelen, zoals het kopen van aandelen, obligaties of andere effecten. Er zijn ook veel voorschriften (afhankelijk van jurisdicties) die het verkrijgen van een LEI vereisen.

Sinds de LEI-regeling in het leven is geroepen, zijn er over de hele wereld veel nieuwe voorschriften ingevoerd. Een situatie die betekent dat veel entiteiten in een reeks sectoren nu een LEI moeten aanvragen. De details vindt u hieronder.

Wat is een LEI-nummer?

Een LEI of Legal Entity Identifier is een unieke alfanumerieke code van 20 cijfers. Het doel ervan is een gereglementeerde identificatie te verschaffen voor juridische entiteiten zoals bedrijven en organisaties, vooral die in de financiële sector.
Het doel hiervan is de bedrijven transparanter te maken en de gegevens over deze bedrijven beter met elkaar in verband te brengen en gemakkelijker toegankelijk te maken. Daardoor worden de financiële risico’s die gepaard gaan met het zakendoen met dergelijke entiteiten over de hele wereld tot een minimum beperkt. Lees meer over wat een LEI-nummer is.


Financiële instellingen die altijd een LEI-nummer nodig hebben

Rechtspersonen die altijd een LEI nodig hebben, zijn financiële instellingen zoals makelaars, banken, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen en kredietverenigingen. LEI Register is toegewijd om u te helpen door het LEI registratieproces.
Individuen zijn echter niet verplicht om een LEI te hebben om op de financiële markt te handelen. Daarom, als u geen bedrijf of corporatie bent, zult u, op dit moment, geen LEI nodig hebben.

Beleggingsondernemingen en hun cliënten (EU)
Een ander type organisatie dat specifiek binnen de EU een LEI nodig heeft, zijn beleggingsondernemingen en hun cliënten. Dit is het gevolg van de MiFID II/MiFiR-regelgeving die in januari 2018 wet werd.
Dit betekent dat de autoriteiten van de EU verplicht zijn transacties tussen beleggingsondernemingen en hun cliënten te weigeren, tenzij beide partijen een LEI-nummer hebben. In feite is deze situatie vooral bekend als – “geen LEI, geen transactie”. Als uw organisatie onder deze MiFID II/MiFiR eisen valt, kunt u een LEI aanvragen via het LEI Register.


Overheidsinstellingen (USA)

Er zijn ook andere soorten rechtspersonen die een LEI nodig zullen hebben, waaronder veel financiële instellingen van de Amerikaanse overheid. Dat komt vooral omdat het Office of Financial Research de LEI verplicht heeft gesteld.
Dergelijke agentschappen omvatten het Federal Reserve System (FED), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC ), en de National Association of Insurance Commissioners (NAIC).


RTO’s en ISO’s

Bovendien zijn er sinds 2015 Amerikaanse overheidsinstanties die buiten de financiële sector bestaan die ook LEI’s nodig hebben. De Federal Energy Regulatory Commission (FERC) schrijft voor dat alle RTO’s (Regional Transmission Organizations) en ISO’s (Independent System Operators) een LEI moeten hebben.


Degenen op wie de Financial Transparency Act van toepassing is

Ten slotte is het ook verstandig om te vermelden dat, hoewel dit momenteel niet het geval is, er in de nabije toekomst meer entiteiten zullen zijn die verplicht kunnen worden om LEI’s te gebruiken.
De reden hiervoor is de Amerikaanse Regtech-wet, de Financial Transparency Act. Iets dat, als het wordt aangenomen, zal vereisen dat alle gegevens die door dergelijke instanties worden verkregen, onbeperkt zijn. Het idee is om transacties tussen dergelijke entiteiten, en de mogelijkheid om ze te reguleren, veel betrouwbaarder te maken.
LEI’s zijn de perfecte identificatiemethode voor dergelijke gegevens. Daarom zal elke entiteit die te maken heeft met de regelgevende agentschappen die hier zijn opgesomd, waarschijnlijk binnenkort een LEI nodig hebben.
Het doel van het LEI Register is om rechtspersonen te helpen hun LEI’s eenvoudig, veilig en kosteneffectief te registreren. Het is een eenvoudig proces van 2 minuten dat door ons gemakkelijk wordt gemaakt.