ESRB bespreekt de toekomst van LEI

Het European Systemic Risk Board (ESRB) heeft een gelegenheidsnota gepubliceerd over het belang van de Legal Entity Identifier (LEI). De rol van het ESRB in de Europese Unie (EU) bestaat erin risico’s binnen het financiële stelsel af te wenden en te beperken. In het document wordt ingegaan op de kansen die LEI biedt om snellere, goedkopere en veiligere transacties mogelijk te maken, niet alleen op de financiële markten maar voor alle rechtspersonen wereldwijd.

Legal Entity Identifier

De inhoud van het document van het ESRB luidt dat: “Een ruimer gebruik van het LEI heeft niet alleen voordelen voor regelgevers en andere autoriteiten. De voordelen zijn ook beschikbaar voor de bredere financiële sector, de niet-financiële sector en de academische wereld. Aangezien het om een openbaar goed gaat, kan de LEI-gegevensbank vrij worden geraadpleegd. Het LEI creëert de wereldwijde infrastructuur voor het digitale tijdperk op het gebied van rechtspersonen, net zoals het telefoonboek dat deed voor het analoge tijdperk.”

De Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), een toezichthoudend orgaan van het Global LEI System (GLEIS), beoordeelt de geschiktheid van organisaties die als LEI-emittenten willen opereren, verwelkomt de ESRB-verklaringen, en bespreekt het onderwerp verder.

GLEIF brengt naar voren dat, terwijl de ESRB papier erkent de LEI’s breed potentieel, het verslag ook wijst op potentiële belemmeringen voor de wereldwijde invoering, door zowel financiële als niet-financiële juridische entiteiten. Het gaat onder meer om de kosten voor het verkrijgen van een LEI en de vernieuwing ervan voor kleinere bedrijven, het gebrek aan belangstelling of bewustzijn buiten de financiële sector en het feit dat er geen wet is die alle landen verplicht bepaalde codes te gebruiken, wat de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen zou vergemakkelijken. De huidige jaarlijkse vernieuwingsfrequentie (waarbij de referentiegegevens moeten worden bijgewerkt indien deze op enigerlei wijze zijn gewijzigd) is ook niet frequent genoeg voor sommige toezichtsdoeleinden.

Het ESRB heeft een manier gevonden om deze hinderpalen uit de weg te ruimen door aan te bevelen het gevestigde mondiale systeem voor de afgifte van LEI’s uit te breiden tot nationale ondernemingsregisters en financiële instellingen. Op die manier kunnen zij zowel hun rol als agent of adviseur vervullen, als de afgifte van LEI’s aan hun cliënten-rechtspersonen vergemakkelijken door de rol van registratieagent of valideringsagent op zich te nemen.


Mogelijke Aanpassingen Van De Regelgeving

Het Global LEI System heeft hard gewerkt om een betrouwbaar en robuust regelgevingskader tot stand te brengen. Maar aangezien elk systeem slechts zo goed is als zijn deelnemers, is het belangrijk dat we begrijpen hoe wereldwijde regelgeving een integrale rol kan spelen bij het helpen slagen van dit nieuwe initiatief. GLEIF biedt een aantal inzichten in wat voor soort operationeel perspectief voor deze regelgeving nodig zou kunnen zijn, als ze echt willen helpen om de aanbevelingen van de ESRB te verwezenlijken

Company Law

De invoering van wereldwijde wetgeving om de afgifte van LEI’s verplicht te stellen, zou efficiënt zijn voor bedrijven over de hele wereld. Dit kan alleen gebeuren als alle geregistreerde entiteiten via hun respectieve ondernemingsregisters een LEI krijgen.

AML Law

Een andere mogelijkheid om de aanbevelingen van het ESRB op te volgen, zou erin kunnen bestaan de antiwitwasregelgeving over de hele wereld aan te passen. Dergelijke wetten zouden eventueel kunnen worden geactualiseerd om financiële instellingen te verplichten voor alle juridische entiteiten het LEI te gebruiken met het oog op klantenonderzoeksmaatregelen.

Payments Law

Aangezien de betalingswetgeving blijft evolueren en de wereldwijde drang naar efficiëntie elke dag sterker wordt – door innovaties zoals ISO 20022-certificatie, die reeds gebruik maakt van LEI-identificatienormen in zijn kader – zou de integratie ervan in ons financieel systeem een natuurlijke volgende stap zijn. Zoals hierboven in de AML Law is opgemerkt, zou de integratie van de LEI in betalingen dan afhangen van de financiële instellingen om het verkrijgen en bijhouden van LEI’s voor hun klantenbestand te vergemakkelijken.


Belangrijkste conclusies

De behoefte aan een internationale identificatiecode neemt toe nu bedrijven en consumenten overal steeds meer digitaal gaan werken. Een wereldwijde standaard die kan bevestigen met wie men zaken doet, zal niet alleen nuttig zijn bij grensoverschrijdende handel, maar ook bij onlineaankopen, telefonische creditcardbetalingen of zelfs factureringsgerelateerde activiteiten; het zal onvermijdelijk helpen de wrijving bij transacties weg te nemen en de veiligheid te verhogen.

Het wereldwijde LEI-systeem is een uniek en krachtig identificatiemiddel dat steeds meer terrein wint omdat het door alle juridische entiteiten kan worden gebruikt, in tegenstelling tot andere regionale of internationale systemen die mogelijk geen accurate informatie bieden.

Een ruimer gebruik van het LEI, te beginnen met de verplichte afgifte aan alle entiteiten, zal ondernemingen in staat stellen tegen zeer geringe kosten een betere zichtbaarheid te verwerven bij beleggers in andere rechtsgebieden. Bovendien maakt het een betere beveiliging van e-handel en alle digitale transacties mogelijk.