GEGEVENSVERWERKINGSBELEID

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna ‘het privacybeleid’ genoemd) beschrijft de regels van LEI Register OÜ's (hierna ‘LEI Register’) voor het omgaan met persoonsgegevens, evenals de soorten persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we de verzamelde persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

1. Gegevensbeheerder

LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Contactpersoon

[email protected]

3. Doel van en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt door LEI Register en, op need-to-know-basis, door haar contractuele partners. We verwerken alleen de persoonsgegevens van rechtspersonen of hun vertegenwoordigers (hierna 'bedrijf' of 'persoon').

We verwerken de persoonsgegevens van personen: 1) die bestaande klanten zijn van LEI Register; 2) die een vraag (potentiële klant) hebben ingediend via de website www.leinummer.nl van LEI Register (hierna 'de website' genoemd); 3) die bladeren door de website van LEI Register (potentiële klant); of 4) wiens contactadres beschikbaar is in een openbare database (potentiële klant).

LEI Register gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om klanten of potentiële klanten te contacteren en diensten aan hen te verlenen. LEI Register kan de persoonsgegevens ook gebruiken om zijn economische activiteiten en analyses te ondersteunen, bedrijfsanalyses uit te voeren, zijn producten en diensten te verbeteren en inhoud en advertenties te personaliseren.

De wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is het legitieme belang van LEI Register bij het verzamelen en verwerken van gegevens om haar producten en diensten aan te bieden, te verbeteren en te ontwikkelen, en om betere, gerichte advertenties te leveren.

LEI Register maakt verzamelde persoonsgegevens niet bekend aan onbevoegde derden. LEI Register kan de persoonsgegevens echter overdragen aan derden die een contractuele dienst verlenen aan LEI register. Dergelijke derden zijn op grond van het contract verplicht om de aan hen bekendgemaakte persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het verlenen van de contractuele dienst. LEI Register kan verzamelde persoonsgegevens ook bekendmaken aan autoriteiten of andere derde partijen indien vereist door toepasselijke wetgeving.

4. Verwerkte persoonsgegevens

Voorbeelden van gegevens zijn:

 • bedrijfsnaam;
 • het nummer van de LEI-code van een bedrijf met een LEI-code;
 • e-mailadres;
 • land.

Persoonsgegevens verzameld in verband met het gebruik van onze diensten of website of een andere soortgelijke situatie, bijvoorbeeld:

 • gebruiksgegevens service of website;
 • informatie over het toestel;
 • LEI-code;
 • IP-adres;
 • browserinformatie.

5. Gebruikelijke gegevensbronnen en cookies

De klant draagt zelf zijn persoonsgegevens over wanneer hij een product of dienst bij LEI Register aankoopt, evenals wanneer hij de website bezoekt en een vraag indient. LEI Register verzamelt noodzakelijke informatie over potentiële klanten uit openbare databases. Wanneer we informatie verzenden voor direct marketingdoeleinden, ziet de klant een indicatie of zijn persoonsgegevens zijn verkregen uit openbare databases.

LEI Register gebruikt cookies om de klantervaring te verbeteren.

Door onze services te gebruiken, geeft de klant toestemming om cookies op zijn apparaat op te slaan. Indien de klant besluit om het opslaan van cookies op zijn apparaat uit te schakelen, heeft hij mogelijks geen toegang tot de services van LEI Register.

6. Gebruikelijke ontvangers

van persoonsgegevens en de overdracht van persoonsgegevens in de Europese Unie en naar landen in de Europese Economische Ruimte

LEI Register verwerkt persoonsgegevens in de rechtsgebieden van lidstaten van de Europese Unie en in landen die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte.

7. Gegevensbeveiliging

Verzamelde persoonsgegevens worden met zorg behandeld en vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen wiens taken het verwerken van de persoonsgegevens omvatten.

Om toegang te krijgen tot een systeem dat verzamelde persoonsgegevens (iAdmin of Google Drive) bevat, moeten de gebruikers inloggen met hun persoonlijke gebruikers-ID en wachtwoord.

Alle verzamelde persoonsgegevens zijn beschermd tegen toevallige of onwettige toegang (Google Drive) en wijziging, vernietiging of andere soortgelijke verwerking (achterstand).

7.1. LEI Register zal geen enkele rekening- of transactiegegevens of persoonlijke informatie van of over een kaarthouder verkopen, kopen, verstrekken, ruilen, of op een andere manier openbaar maken, behalve aan de overnemende partij, Visa/Mastercard Corporations of naar aanleiding van geldige overheidseisen.

8. Rechten van de klant

Klanten hebben het recht om:

 • hun persoonsgegevens inzien, vernieuwen, verwijderen en corrigeren;
 • hun toestemming intrekken, als de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming van de klant;
 • de beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens verzoeken bij LEI Register;
 • de stopzetting van de verwerking van hun persoonsgegevens verzoeken.

Klanten kunnen alle hierboven vermelde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per e-mail of door te klikken op de link ‘Afmelden’ in de voettekst van een van ons ontvangen e-mail.

LEI Register kan de klant vragen om zijn verzoek schriftelijk te specificeren.

Indien de klant niet tevreden is over hoe LEI Register zijn persoonsgegevens verwerkt, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit die toezicht houdt op de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Schriftelijke verzoeken en vragen moeten op het volgende adres worden ingediend:

LEI Register OÜ

[email protected]

9. Gegevensbewaarbeleid

Verzamelde persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang dit noodzakelijk en gerechtvaardigd of vereist is door de toepasselijke wetgeving.

De persoonsgegevens van de klanten en potentiële klanten van LEI Register worden gedurende de gehele relevante zakelijke relatie bewaard. Inden de zakelijke relatie eindigt en de persoonsgegevens niet langer actief worden gebruikt, worden de gegevens inactief gemaakt. Inactieve persoonsgegevens worden verwijderd in overeenstemming met het beleid voor gegevensbewaring van LEI Register.